CENÍK - INFORMACE O CENÁCH TENISOVÉ ŠKOLY 

               

Ceny jsou kalkulovány za osobu/kurz, kalkulace je provedena pro jednotlivce, a to podle počtu dětí ve skupině.

 

Cena zahrnuje pronájem sportoviště, využití zázemí areálu, trenéra a tenisové pomůcky pro výuku.

 

Poplatek za tenisovou školu se hradí předem v měsíčních splátkách. Platba je možná bankovním převodem, a to na číslo účtu 107-9510540227/0100 , kdy ve zprávě pro příjemce je uvedené celé jméno dítěte.

 

V případě, že odpadne hodina celé skupině (z důvodu například nemoci trenéra), bude této skupině poskytnuta náhradní hodina tenisu. Náhradní hodiny tenisu lze dále poskytnout pouze u individuální výuky (1 dítě na kurtě), pokud je jeho neúčast omluvena 1 den předem. Absenci ve skupinové hodině je možné si nahradit pouze po předchozí omluvě z hodiny - v případě, že dítě neomluvíte, hodina automaticky propadá a není možné si ji nahradit. Všechny výuky proběhnou ve všední dny od 14:00 do 18:00/19:00 hodin.

 

Předčasné odstoupení z kurzu: Rodič (zákonný zástupce dítěte), které má předplacení hodiny v T.A., pošle žádost o ukončení docházky do T.A. (písemně nebo emailem na pavlinasmatova@seznam.cz). Současně oznámí, že bere na vědomí právo organizátora účtovat storno-poplatek ve výši 50% zaplacené a nevyčerpané částky. Uvede jméno dítěte, číslo účtu, kam poplatek po odečtení storna poukázat, a z jakého důvodu z kurzu odstupuje. V případě, že nebude žádost s požadovanými důvody oficiálně doručena, bude dítě nadále považováno za žáka T.A., peníze vráceny nebudou a je na rodičích dítěte, zda dítě budou do T.A. posílat či nikoliv.    

 

          

CENÍK TENISOVÉ AKADEMIE DOBŘANY

platný od 28.9.2020

 

 

                                                                                                                              Cena za 1 hodinu                    Cena za měsíc

 

Minitenis (4-7 let, 4-5 hráčů ve skupině, hra na zmenšeném hřišti)

 

1 hodina, 4-5 hráčů                                                                                                 230,-                                        920,-

 

 

Babytenis (7-10 let), mladší a starší žáci (10-14 let), junioři

 

1 hodina 2 hráči / cena za osobu                                                                             460,-                                      1840,-

 

1 hodina 4-5 hráčů / cena za osobu                                                                         260,-                                      1040,-

 

V případě požadavku více hodin tréninku než 1x za týden se cena za měsíc násobí počtem tréninkových hodin v týdnu.

 

 

Dospělí hráči, sparing s trenérem

 

1 hodina                                                                                                                      780,-                                     3120,-

 

 

Příplatky

 

Hodina v cizím jazyce (AJ)                           + 60,-   (při  4 dětech +15,- Kč/hod.)

 

Pronájem skříňky na měsíc                         + 30,-

 

 

Bonusy

 

Babytenis –za každý zaplacený měsíc v TA 1 hodina zdarma (bez trenéra) na venkovním kurtu v době od 1.7. do 30.9.

 

Minitenis – venkovní dětský minikurz zdarma bez omezení v průběhu celého roku

 

Pro všechny – Mikulášský rej, turnaje v mnitenisu a babytenisu bez startovného

 

 

Úhrady

 

Bezhotovostní úhrady na účet: 107-9510540227/0100. Do zprávy pro příjemce jméno dítěte.